De data voor Theater op de Markt 2016 zijn bekend. Het festival voor circus-, straat- en locatietheater vindt plaats van 11 tot 14 augustus in Hasselt. Wij kijken er al naar uit!